Erfbelasting

Hoewel de Wet van het land van herkomst van toepassing is op de verdeling van de goederen in Spanje behorende tot uw nalatenschap, zullen de erfgenamen onderhevig zijn aan de successierechten in Spanje. Deze Spaanse successierechten zijn in het algemeen alleen van toepassing op de goederen in Spanje (onroerende zaken, bankrekeningen, voertuigen, verzekeringspolissen, enz) indien de erfgenamen niet belastingplichtige ingezetenen zijn in Spanje. Voor fiscaal residenten dienen wereldwijde goederen (niet alleen deze gevestigd in Spanje) in Spanje gedeclareerd te worden. Daarbij dient een studie gemaakt te worden van de desbetreffende bilaterale overeenkomsten tussen Spanje en het desbetreffende land.

Impression

De Spaanse successierechten dienen binnen zes maanden na het overlijden gedeclareerd en betaald te worden.

De belasting dient betaald te worden door de erfgenamen maar niet met de nalatenschap zelf. Met andere woorden, de erfgenamen dienen eerst de belasting te betalen vooraleer ze over de goederen van de nalatenschap kunnen beschikken.

Verlaging van Spaanse successierechten. Het Spaanse erfrecht bepaalt dat een minimale vrijstelling bestaat afhankelijk van de verwantschap tussen erfgenaam en testateur:

  • Groep I: Afstammelingen, adoptiekinderen onder 21 jaar: algemene vrijstelling van 15.956,87 €, plus 3.990,72€ voor het aantal jaren tot de leeftijd van 21 tot een maximale vrijstelling van 47.858,59€.
  • Groep II: Afstammelingen, geadopteerde kinderen boven de 21, ouders, adoptiefouders: een vrijstelling van 15.956,87 €.
  • Groep III: Tweede- en derdegraads bloedverwanten: broers-zussen, nichten-neven, tantes-ooms: een vrijstelling van 7.993,46€.
  • Groep IV: Diegene die niet vermeld worden in bovenstaande groepen I, II en III, vrienden, enz.: Geen vrijstelling.

Na aftrek van deze vrijstellingen zullen de successierechten worden berekend over het resterend bedrag van de nalatenschap in Spanje, overeenkomstig een algemene schaal van Spaanse erfbelasting:

Tot het bedrag in 

Euros

Belasting
Euros
Resterend bedrag

Euros

Percentage (%)
0,007.993,467,65
7.993,46611,507.987,458,50
15.980,911.290,437.987,459,35
23.968,362.037,267.987,4510,20
31.955,812.851,987.987,4511,05
39.943,263.734,597.987,4611,90
47.930,724.685,107.987,4512,75
55.918,175.703,507.987,4513,60
63.905,626.789,797.987,4514,45
71.893,077.943,987.987,4515,30
79.880,529.166,0639.877,1516,15
119.757,6715.606,2239.877,1618,70
159.634,8323.063,2579.754,3021,25
239.389,1340.011,04159.388,4125,50
398.777,5480.655,08398.777,5429,75
797.555,08199.291,40En meer34,00

Het hierboven beschreven schema is toepasselijk voor niet belastingplichtige ingezetenen in Spanje en kan verschillend zijn indien de erfgenamen fiscaal residenten zijn in Spanje. In dit geval, is het belangrijk te weten in welke regio in Spanje de erfgenaam fiscaal resident is aangezien het bedrag hoger kan zijn, of er kunnen bijkomen verlagingen zijn op de uiteindelijke successierechten in Spanje. Wij raden u daarom aan rechtstreeks kontact op te nemen met Arcos & Lamers Asociados. Vraag nu een eerste vrijblijvend gesprek over uw belastingsituatie aan bij uw dit Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanjen gespecialiseerd in erfrecht in Marbella, Málaga, Spanje.

Daarnaast kan de Spaanse successierechten variëren afhankelijk van het bestaande vermogen van de erfgena(a)m(en) en de verwantschap tussen erfgenaam en testateur.

De hierboven beschreven informatie op deze website dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet wettelijk bindend.