Testament in Spanje

TESTAMENT IN SPANJE.

Niet-residenten in Spanje hebben vaak twijfels over het feit of ze nu een testament zullen doen verlijden in Spanje of net niet omdat ze reeds een testament hebben opgemaakt in het land van hun woonplaats.

Hoe kunnen we het beste onze geliefden beschermen in het geval een familielid komt te overlijden? Arcos & Lamers Asociados, een Nederlandstalig Spaans advocatenkantoor gevestigd in Marbella en gespecialiseerd in de procedures voor nalatenschappen in Spanje, raadt u in ieder geval aan een testament ten overstaan van een notaris in Spanje op te maken voor uw goederen die u in Spanje bezit. Zo zal er in de toekomst sneller kunnen worden overgegaan tot de aanvaarding door de benoemde erfgenamen en toewijzing van de nalatenschap in Spanje.

Hoewel het geen “must” is om een testament in Spanje te hebben, is het toch zeker raadzaam om een testament in Spanje te doen verlijden omdat de procedure voor de erfgenamen in vele gevallen langer duurt en duurder is als ze niet over een testament beschikken dat in Spanje werd verleden.Busineess - Signature d'un contrat

De Spaanse wetgeving bepaalt dat de erfgenaam over een periode beschikt van zes maanden vanaf het moment van overlijden om bij het belastingkantoor de desbetreffende verklaring van erfbelasting in te dienen zoals reeds vermeld werd op deze website met specifieke informatie over de procedures voor nalatenschappen in Spanje en de Spaanse erfbelasting.

Daarnaast dient u rekening te houden dat de erfgenaam eerst de desbetreffende Verklaring van Erfrecht dient te ondertekenen en daarna het desbetreffende belastingformulier dient in te dienen bij het Spaans nationaal (in geval van niet residenten) of regionaal belastingkantoor in het geval van residenten.

Om te verzekeren dat de procedure soepel en vlot loopt, met andere woorden minder tijd in beslag neemt en dus goedkoper is, is het raadzaam een bijkomend Spaans testament te doen verlijden. In principe herroept het testament verleden in Spanje geen enkel ander testament dat u heeft doen opmaken in eender welk ander land.

Het testament is een belangrijk document gezien het de wilsbeschikking van de goederen door de erfgenamen regelt. Hou er rekening mee dat twee of meer personen hun testament niet kunnen doen verlijden in een en hetzelfde document. In Spanje wordt er één testament verleden per persoon.

Bij Arcos & Lamers Asociados maken we het testament op in twee talen: in het Spaans alsook in uw eigen taal. Op het moment dat u het document ondertekent op het notariskantoor, wordt u bijgestaan door een tolk (Juridische vertaler).

U heeft enkel uw paspoort of identiteitsdocument nodig op het notariskantoor zodat de notaris uw identiteit kan vaststellen. Het testament is een essentieel document waarmee u vermijdt dat uw erfgenamen in de toekomst grote vertragingen oplopen.

Hou er rekening mee dat een testament dat niet voldoet aan de vereisten van de Spaanse wetgeving ongeldig zal zijn.

Bij Arcos & Lamers Asociados maken we een openbaar testament in twee talen in dubbele kolom op, waarvan de inhoud wordt verwoord aan de notaris en vertaald door de gekozen tolk, zelfs al is het in uw eigen taal opgemaakt. Ook de plaats, jaar, maand en dag en het uur van het verlijden worden vermeld. De notaris bekrachtigt dat voldaan is aan alle nodige formaliteiten voor het verlijden van het testament.

Indien u een testament laat opmaken in Spanje, kunt u gerust zijn dat de wilsbeschikking van uw goederen in Spanje goed werd geregeld.

UW TESTAMENT IN SPANJE: INHOUD

Het Spaanse testament is een document waarin een persoon, ten tijde van haar overlijden, beschikt over al haar goederen of een gedeelte daarvan.

In Spanje dient iedereen een testament op te maken. Het is evenwel niet mogelijk dat twee of meer personen gezamenlijk een testament opmaken. Noch kan het testament worden opgemaakt in naam van een derde partij of een opdrachtgever.

Er kan een openbaar testament of een gesloten testament worden opgemaakt. Lees meer…….

Indien u nog meer informatie wenst, neem vrijblijvend kontact met dit Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje. Wij beantwoorden uw vragen en twijfels en wij doen al het nodige bij het opmaken van uw testament in Spanje.

Will in Spain

Hoe kan ik een kopie verkrijgen van een testament dat werd opgemaakt in Spanje door een overleden familielid of nagaan of er daadwerkelijk een Spaans testament bestaat of niet?

Om na te gaan of er een testament werd opgemaakt in Spanje of om een kopie daarvan te verkrijgen, is het nodig in bezit te zijn van de overlijdensakte.

Met deze overlijdensakte kunnen we bij het Centraal Register van Laatste Wilsbeschikkingen het desbetreffende certificaat opvragen waaruit zal blijken of die persoon een testament heeft laten opmaken en bij welke notaris. Zodra bekend is bij welk notariskantoor het testament werd verleden, kunnen de erfgenamen een gewaarmerkt afschrift van het testament opvragen.Lees meer…..